Sociálně vyloučené skupiny osob nebo sociálním vyloučením ohrožené skupiny osob

30. srpna 2007 v 17:51 | Anna Remešová |  O nás
Vyhledáváme problémové skupiny osob, žijících v sociálně vyloučených komunitách a provádíme terénní služby, které zahrnují zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, vedení hospodaření a udržování domácnosti, podporu a pomoc při jednání na úřadech, školách a pomoc při vyhledávání vhodného zaměstnání nebo vhodného rekvalifikačního kurzu. Služby provádíme individuálně dle potřeb jednotlivých klientů.

Provádíme služby pro rodiny s dětmi u nichž je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobé krizové situace a u kterých existuje další riziko ohrožení jejich vývoje. Dětem poskytujeme potřebné výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity podle individuálních potřeb.

Sociální vyloučení je problémem velké části romského etnika. Jedná se o osoby, které žijí v izolovaném prostředí nejen po sociální stránce, ale i přímo fyzicky - jejich domovem jsou většinou specifické části měst, vyznačující se mnoha specifiky, zanedbané a bez výraznějšího rozvoje. Navíc se jedná o sociálně i etnicky homogenní prostředí, které vytváří svébytnou kulturu - etnická dimenze posiluje vědomí odlišnosti od majoritní populace. Majetkové poměry drtivé většiny obyvatel pak přispívají ke vzniku tzv. kultury chudoby. Práce naší společnosti je zaměřena ,aby již nevznikala nová romská gheta a ta současná byla odstraněna.
K této činnosti je nutná dobrá spolupráce státní správy a všech subjektů, které dlouhodobě pracují v této oblasti. Situaci dnešních Romů nelze změnit žádnými instrumentálními prostředky shora a bude to dlouhodobý proces. Vybíráme motivované občany a rodiny, kteří mají zájem vymanit se ze stávajících podmínek a jen potřebují pomoc. Zajišťujeme práci pro ty,kteří chtějí skutečně pracovat. Dobře nastavenými půjčkami je možné zajistit vlastní bydlení např. rekonstrukcí starších domů nebo bytů, kde by si účastníci za vedení profesionálních vybraných firem sami prováděli rekonstrukční práce. Pro terénní práce v romských komunitách využíváme schopné Romy, kteří prošli školením a jsou dobře orientováni v romské problematice .Jejich práce pomáhá jedincům, kteří mají zájem dostat se do normálních životních podmínek.

Velký důraz klademe na vzdělávání romských dětí. Je překvapující, že rodiče některých dětí neumí číst a psát, dokonce jsme se setkali s tím, že ani poznávat hodiny, přitom pocházejí z generace u které již byla povinná školní docházka. Naše zkušenosti ukazují, že jen málo škol využívá asistentů s odůvodněním, že narůstá byrokratická práce, přitom státní správa má dost finančních prostředků na tuto službu, která není využívána. Problematické děti sedí většinou v poslední lavici, učitelé i ostatní žáci je nepřijímají, děti samozřejmě zlobí, neplní své domácí povinnosti, protože to v domácím prostředí po nich nikdo nevyžaduje a děti nemají ze začarovaného kruhu žádné východisko. Poskytujeme prostřednictvím vysokoškolsky vzdělaných speciálních pedagogů takovým dětem vzdělávací a výchovné služby, pokud s tím ředitelé a třídní učitelé souhlasí a chtějí spolupracovat. Služby zajišťujeme ve spádové škole nebo v našich prostorách. Děti potřebují odbornou pomoc, někoho komu věří, že mu na nich záleží a soustavnou individuální práci do doby, než se chytnou a splynou s prostředím.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama