Září 2007

Podpora naší činnosti.

15. září 2007 v 3:11
Ředitelství BARUM CONTINENTAL s.r.o. Otrokovice, podpořilo finančním darem naši práci, která je zaměřena na sociální začleňování znevýhodněných skupin občanů a národnostních menšin. Velmi oceňujeme zájem o tuto oblast a děkujeme za podporu.

Bytové podmínky v Holešově

6. září 2007 v 0:24
Město Holešov má zájem řešit bytové podmínky svých občanů romské národnosti a hledá možnosti a prostředky, které by pomohly zkvalitnit život pro rodiny s dětmi.

Poznávací výlet do Rožnova pod Radhoštěm

4. září 2007 v 10:27
Děti mongolské národnosti pravidelně navštěvují naše kurzy českého jazyka se zaměřením na integraci do společnosti. Na jejich vlastní žádost jsme jim umožnili navštěvovat kurzy i o prázdninách. Chodily do hodin pravidelně a o učivo projevovaly velký zájem. Protože neměly možnost trávit prázdniny jako většina našich dětí, na konci prázdnin jsme pro ně připravili poznávací zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, kde se seznámily s historií a krásou našeho kraje. Prožili jsme společně hezký den a bylo nám spolu dobře.

Vedení 17. ZŠ ve Zlíně projevilo zájem o spolupráci s naší organizací při výuce českého jazyka dětí mongolské národnosti, které navštěvují jejich školu.

Projekty 2007

3. září 2007 v 18:20 Archiv
ŠANCE II - podpora aktivit pro cizince, směřujících k prohloubení znalostí českého jazyka a aktivit směřujících k usnadnění vstupu na trh práce - náklady na projekt 422 498,- podporováno MPSV ČR a Zlínským krajem.

Terénní práce ve Zlínském kraji na rok 2007 - předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků - náklady na projekt 960.394,- podporováno :Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Zlínský kraj, statutární město, Zlín, Barum Continental s.r.o. Otrokovice.