Říjen 2007

Ministryně paní MUDr. Džamila Stehlíková pomáhá řešit situaci v Holešově

1. října 2007 v 21:30
V průběhu realizace našeho projektu jsme objevili v Holešově další oblast, kterou můžeme považovat za romské ghetto. Romové zde bydlí v nedůstojných podmínkách, které rozhodně nepatří k vyspělé společnosti 21. století. Všechny malometrážní byty patří obci a ta dlouhodobě do bytů neinvestuje žádné finanční prostředky na jejich údržbu.. Jsou zde i byty bez sociálního zařízení pouze s venkovním suchým WC. V bytech zatéká a je zde plíseň. V jednopokojových bytech bydlí větší počet osob. V jednom bytě, který má pouze malou kuchyň a pokoj žije 9 osob. Děti spí na matracích na zemi, která je vlhká a není odizolovaná . V bytě je plíseň. Rodina žádá 17 let o přiměřený byt. Přes popsané skutečnosti mají nájemníci v bytech čisto. Někteří nájemníci si na vlastní náklady odstranili omítky plné plísní, vybudovali nové podlahy a sociální zařízení. V rámci terénních prací jsme upozornili představitele města na neudržitelnou situaci v této lokalitě. Žádali jsme alespoň o proplacení materiálů proti účtenkám, které dokazují, že obyvatelé materiály použili na nejnutnější opravy. Obec odmítla s tím, že nemá peníze.Naše iniciativa přispěla alespoň k tomu, že starosta začal situaci řešit. Dne 1.10.2007 uspořádali představitelé města za účasti paní ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové schůzku s obyvateli přímo v lokalitě a představili záměry, které by jejich situaci vyřešily.Uvažují o zařazení lokality do pilotního projektu, který by čerpal finanční prostředky z fondů EU.Záměr pilotního projektu je vybudování sociálního bydlení na jehož realizaci se budou podílet sami zájemci o bydlení vlastní prací. Dlouhodobě nezaměstnaní získají pracovní pozice a projekt bude mít i psychologický dopad na obyvatele v tom smyslu, že pokud vloží do bydlení vlastní práci, budou mít větší úctu k hodnotám. Pokud by byl projekt úspěšný, naznačil by cestu, jak se dá situace řešit v jiných místech v naší zemi s podobnými problémy a byla by to zcela jiná cesta, na rozdíl od řešení této otázky ve Vsetíně, které prosadil ministr Čunek.Paní ministryně hovořila s obyvateli, prohlédla si jejich bydlení a na vlastní oči se přesvědčila, že je nutné co nejdříve situaci v této chudinské čtvrti vyřešit. Přejme obyvatelům, aby byli do projektu zařazeni.