Září 2008

Terénní práce v romských komunitách ve Zlínském kraji v r.2008

11. září 2008 v 13:08
V letošním roce pokračuje projekt Terénní práce v romských komunitách ve Zlínskémkraji v r. 2008, který je financován Radou vlády pro záležitosti romské komunity, Úřadu vlády ČR a Zlínským krajem. Terénní práce má vliv na klienty z romských lokalit a musí vést ke změně dosavadního způsobu života. Ve všech lokalitách, kde provádíme služby, se Romové potýkají se stejnými problémy. Jedná se o osoby, které žijí v izolovaném prostředí, jejich domovem jsou specifické části měst, zanedbané, etnická dimenze posiluje vědomí odlišnosti od majoritní populace. Majetkové poměry přispívají ke vzniku fenoménu tzv. kultury chudoby. Větší část obyvatelstva těchto lokalit žije pouze na sociálních dávkách, bez stálého zaměstnání a současný systém různých tzv. výhodných půjček a dealerů, kteří dodávají zboží do takových lokalit s plným vědomím, že kupující není schopen dodržet smluvní závazky, způsobují, že se rodiny dostávají do neřešitelných situací. Jejich dluhy nabývají astronomických částek vzhledem k nedodržení smlouvy a vzniklému penále. Různé exekuční a vymahačské společnosti se na této skupině nejchudšího a nevzdělaného obyvatelstva živí. Tým našich vyškolených terénních pracovníků, pravidelnou činností u klientů má čas a prostor setkávat se s nimi na místě, které je pro klienty přirozené a dozví se, co považují za svůj problém. Je jeho průvodcem, rádcem a pomocníkem a pokud se klientovi věnuje dlouhodobě, musí takové provázení vést ke zvyšování dovednosti a samostatnosti klienta. Je potřebné mít trpělivost, vyhledávat a motivovat. Soustavnou ,dlouhodobou, pravidelnou terénní prací lze předcházet diskriminaci a sociálnímu vyloučení.