Prosinec 2009

Lokální parnerství

4. prosince 2009 v 13:40 | Kalinová
Po delší době nečinnosti zahájila činnost zrekonstruovaná Agentura pro sociální začleňování Romů, jejiž činnost za minulého ředitele nebyla hodnocena kladně a nepřinesla žádné výsledky.
10.11.09 se uskutečnilo jednání lokalního partnerství v Holešově s novou pracovnicí agentury, která navrhla partnerům zpracování dlouhodobého strategického plánu v rámci lokálního partnerství pro jednotlivé oblasti /bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, sociální služby a prevence/.Dále bude agenturou zpracována analýza parnerů, která bude obsahovat přehled současných aktivit a plánů jednotlivých aktérů, kteří mají zájem podílet se na řešení vyloučené lokality v jejich městě.