Květen 2010

Projekt Dlouhá cesta - výstupy

27. května 2010 v 12:48 | Kalinová |  Archiv
K 30. dubnu 2010, za rok realizace projektu činí počet podpořených osob 187 .
Každý klient se započítává pouze jednou bez ohledu kolik podpor obdržel.
Z toho počtu hledá zaměstnání 104 klientů.
Počet klientů, kteří se pravidelně účastní aktivit projektu je 163.

Míra podpor závisí od individuálních potřeb klientů. /Pomoc s hospodařením-hledání bydlení-zaměstnání-sociální poradenství-pravidelná terénní práce v rodinách-dohled na vyrovnání závazků- asistence na úřadech-úřední listiny-kntrola VPP atp.- volný čas a doučování dětí./
Konstatujeme, že projekt plní své zadání, je k prospěch klientů a jeho realizace je přísně kontrolována každý čtvrtý měsíc donátorem,Evropským sociálním fodem, prostřednictvím MPSV,jak po stránce plnění zadání, tak po stránce vynakládaných finančních prostředků.

Registrace sociální služby "Terénní programy"

27. května 2010 v 12:09 | Kalinova |  O nás
Krajský úřad ve Zlíně dne 27.5.2010 podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/206 Sb. o sociálních službách pod.č. j. KUZL 27103/2010, zaregistroval naši socíální službu: terénní programy,
identifikátor: 6583408.