Říjen 2010

Terénní práce v romské komunitě ve Zlínském kraji v roce 2010

27. října 2010 v 12:04 | Bc. Jiřina Bradová |  Archiv
Také v roce 2010 pokračuje projekt "Terénní práce v romských komunitách ve Zlínském kraji", který je financován z dotací Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a Zlínského kraje. Terénní prací se snažíme pomáhat lidem při řešení či zmírnění jejich problémů. Naše práce by měla mít vliv na klienty, což by mělo vést ke změně jejich dosavadního způsobu života. Ve všech lokalitách, kde se terénní práce provádí, se lidé potýkají se stejnými problémy. Jedná se především o vysokou nezaměstnanost, špatné či nevhodné bydlení, vysokou zadluženost a nízkou vzdělanost.
Větší část obyvatelstva těchto lokalit žije pouze ze sociálních dávek, jsou bez stálého zaměstnání a současný systém různých tzv. výhodných půjček a dealerů je oslovuje a dostává do pasti zadluženosti.
Tým vyškolených terénních pracovníků svojí pravidelnou činností u klientů se snaží o řešení jejich svízelné situace. Pracovníci ARGA jsou průvodci, rádci a pomocníci pro tyto klienty.
Věnují se jim dlouhodobě, což vede ke zvyšování dovednosti a samostatnosti klientů. Je velmi důležité spolupracovat na řešení problémů se samosprávami a ostatními institucemi, které mají vliv na řešení a pomoc. Bez této spolupráce by se nám nepodařilo vyřešit téměř nic. Vynikající spolupráci máme se Zlínským krajem, Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, městem Uherský Brod a Úřadem práce ve Zlíně. Za finanční podporu děkujeme Zlínskému kraji i Radě vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.