Dotace ARGU, Společnosti dobré vůle Zlín v roce 2011

8. června 2011 v 13:34 | Anna Remešová |  Archiv
Naše společnost byla i v tomto roce podpořena Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a Zlínským krajem v projektu "Společné kroky". Tento projekt je zaměřený na terénní sociální práci v romské menšině a to ve městech Valašské Klobouky a Uherský Brod.
Projekt je určen pro osoby, děti a mládež pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území výše zmiňovaných měst.
Terénní pracovníci začali pracovat v těchto lokalitách v dubnu 2011. Romským rodinám je postupně nabízeno poradenství a pomoc v řešení jejich tíživých situací.
Naši klienti se potýkají s problémy v bydlení, zaměstnanosti, vysoké zadluženosti a špatném zdravotním stavu.
K hlavním rizikovým faktorům přispívá dlouhodobá nezaměstnanost, která způsobila ztrátu pracovních návyků. Ve Zlínském kraji je 70 až 80% nezaměstnanost u romské menšiny. Mnohdy je to zapříčiněno skrytou diskriminací ze strany zaměstnavatelů, spoléhání na podporu ze systému sociálních dávek, ale také nízkou vzdělaností a kvalifikovaností. Tato nezaměstnanost a nepravidelná školní docházka dětí se odráží ve špatném uplatnění na pracovním trhu.
I když, oblast pracovně právních vztahů a zákaz diskriminace obsahují oba nejdůležitější předpisy na úseku práce a zaměstnanosti a to Zákoník práce a Zákon zaměstnanosti, přesto není žádným tajemstvím, že zaměstnavatelé v mnoha případech Romy diskriminují z důvodu etnicity.
V mnoha případech tomu nahrává i prostorové vyloučení, který znevýhodňuje Romy v mnoha směrech. Na základě adresy bydliště jsou Romové odmítáni zaměstnavateli větou "nezlobte se, místo je již obsazené".
Většina těchto obyvatel nemá žádnou naději vymanit se ze stávající situace. Tato životní situace určuje budoucí cestu jejich dětem, které si tuto cestu dobrovolně nevybraly. Těmto jevům je možno zabránit prevencí, která je jedním z cílů naší práce. Společně s orgány veřejné správy, krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny i veřejným ochráncem lidských práv se snažíme o nastavení zákonných prostředků, které by vedly ke zlepšení současného stavu.
Terénní sociální práce pomáhá sociálně vyloučeným občanům. Pokud se na nás obrátí nerom, snažíme se mu také pomoci v jeho tíživé situaci. Pracujeme s klienty na řešení jejich problematické životní situace v jejich přirozeném prostředí, tzn. v místě, kde žijí. Při poskytování služby "terénní program" klademe důraz na individuální přístup, podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s terénním sociálním pracovníkem. Služby jsou poskytovány bezplatně. Peněžní ani materiální podporu klientům neposkytujeme.
Cílem naší služby je:
- kontaktovat potencionální uživatele služby v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout jim pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.
- pracovat s klienty na řešení jejich konkrétní nepříznivé situace na základě dohody na plánu řešení, vést je k aktivitě v postupu řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně.
- hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný udržet a rozvíjet dobré vztahy v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.
Také chráníme práva a zájmy romských občanů a jejich dětí. Zasazujeme se o rozvoj osobnosti, zvýšení vzdělanosti, prosazujeme odsuzování rasismu a nesnášenlivosti a snažíme se o rovnost a lidskou sounáležitost.
Poskytujeme poradenství při řešení krizových situací, při vyřizování dokladů, při styku s úřady a institucemi, a spolupracujeme na předcházení a řešení zadluženosti. Pomáháme při vyhledávání pracovních míst a vyhledáváme vhodné rekvalifikační kurzy, které nabízíme našim klientům.
O zaměstnávání Romů vedeme jednání i se starosty měst a obcí. V rámci regionu bylo zaměstnáno několik romských občanů, kteří pobírají dávky hmotné nouze. Odpracovali si tak buď 20 hodin veřejných prací měsíčně pro udržení výše dávek, nebo odpracovali 30 hodin, čím došlo k navýšení jejich dávek. Pracovali především v rámci veřejných služeb u odboru zeleně města nebo u Technických služeb. Také naše organizace přispívá k zaměstnávání Romů a to tím, že zaměstnáváme 3 romské pracovníky na postu domovník v lokalitě Obeciny - Zlín, Račín - Kroměříž a Bořenovská - Holešov.
Pro naše klienty vyhledáváme standardní bydlení, zasazujeme se u veřejné správy o zlepšení jejich bydlení a snažíme se bránit jejich segregaci. Snahou pracovníků Arga je ve spolupráci se státními orgány a samosprávami podpořit integraci příslušné romské komunity a tak posílit postavení Romů ve všech sférách života.
Anna Remešová
ředitelka společnosti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama