Průběžná zpráva projektu Společné kroky za I. pololetí 2011

18. července 2011 v 15:24 | Anna Remešová |  Archiv
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O RELIZACI PROJEKTU "SPOLEČENÉ KROKY" ZA I. POLOLETÍ 2011

A. REALIZAČNÍ ČÁST PROJEKTU:
1. Celkový cíl projektu:
Cílem projektu je terénní sociální práce v romské menšině. Tato práce je vykonávána ve městech Zlínského kraje. Jedná se nám o nakontaktování potencionálních uživatelů služby v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout jim pomoc při uplatnění jejich práv a oprávněných zájmů. Pracujeme s klienty na řešení jejich konkrétní nepříznivé situace na základě dohody na plánu řešení, vedeme klienty k aktivitě v postupu při řešení, posilujeme jejich schopnost jednat samostatně. Hlavním cílem terénní práce je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný si udržet a rozvíjet své dobré vztahy v rodině i v okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.
2. Popište stručně dosavadní uskutečněné aktivity projektu a průběžné výsledky, kterých jste dosáhli:

Lokalita č. 1 - zde žijí Romové a naše organizace zde začala působit od 1. dubna 2011. Terénní sociální pracovnice řeší problémy v romských rodinách, které mají převážně špatné či nevyhovující bydlení, rodiny jsou na dlouhá léta zadluženy a je zde vysoká nezaměstnanost. Pracovnice dohlíží na zajišťování veřejné služby pro romské občany, aby si mohli romští občané navýšit sociální dávky. Zajišťuje a pomáhá Romům, kteří nemají bydlení zajistit pronájem, jedná na bytových odborech a spolupracuje s realitními kancelářemi. U tamějších Romů je 80% nezaměstnanost. Bohužel se jedná o lokalitu, která patří v kraji mezi obvody s vysokou nezaměstnaností. Pracovních příležitostí zde je velmi málo. Nabízíme obcím možnost zřizování veřejně prospěšných prací. Problémem je, že úřad práce nově poskytuje dotace na stejného pracovníka 1 x za 3 roky. Takže pracovník, který se osvědčil, nemůže na obci pracovat déle než rok a potom 3 roky čeká, až ho může starosta znovu zaměstnat. Tento systém se nám jeví, jako zatěžující. Nižší úroveň bydlení v těchto lokalitách je jednoznačně v rodinných domcích, které jsou převážně ve vlastnictví Romů. Rodiny podléhají exekucím, dluhům za služby spojené s bydlením a hrozí jim ztráta bydlení. V tomto se jim snaží naše pracovnice pomáhat a řešit problémy za spolupráce klientů. Je zapotřebí podporovat klienty v jejich nelehké situaci a motivovat je ke spolupráci s naší organizací. Pracovnice spolupracuje nejvíce se sociálním odborem ve městě a spolupráce je na dobré úrovni. Město nemá žádný strategický dokument na integraci Romů. Pracovníkem na romskou problematiku je určena vedoucí odboru sociálních věcí.
LOKALITA Č. 2 - zde působí terénní pracovník cca u 36 klientů. Vzhledem k tomu, že se jedná o romského pracovníka, tak lokality zná a dobře se v nich orientuje. Ve městě žije asi 140 romských občanů. Převážná většina z nich bydlí v městských bytech. Nejvíce Romů bydlí v domě na Větrné. Romští neplatiči bydlí v holobytech. Míra nezaměstnanosti ve městě je 10% a u romských občanů se jedná o 90% nezaměstnanost. Pouze několik málo Romů vykonává veřejnou službu. Dluhy mají na nájmech i službách s tím spojených. Město nemá žádný strategický dokument na integraci Romů a s naší organizací spolupracuje na velmi dobré úrovni. Pracovníkem na romskou problematiku je určena vedoucí sociálního odboru. Náš pracovník se zabývá zřizováním splátkových kalendářů u exekutorů, na bytovém odboru, Eonu a jiných institucí. Motivuje klienty ke snaze řešit své problémy. Klienti propadají beznaději a svoji situaci neřeší. Pracovník se snaží pomáhat Romům jak při řešení bytové situace, při hledání zaměstnání, zajišťuje volný čas romským dětem a snaží se o dohody při řešení dluhů na různých institucích. Mezi jeho činnosti patří také dohled nad splácením splátkových kalendářů. Snažíme se klientům pomáhat a radit, aby své problémy zvládali snáze a účinněji. Vyřešit je ale k úplné spokojenosti nelze. Pracovník mívá pravidelná setkání s pracovníky úřadu, kde si vyměňují navzájem své poznatky, postřehy a navrhují možná řešení.
3. Specifikujte případné problémy provázející dosavadní průběh realizace projektu:
Problémy se vyskytují v dlouhodobé nezaměstnanosti Romů, v nerovném přístupu bydlení na trhu s byty, v nízké vzdělanosti Romů a vysoké zadluženosti. Zatím co můžeme zmínit, že extrémisté se v těchto lokalitách nenacházejí a nepořádají se zde žádné pochody ani akce ohrožující bezpečnost Romů, nelze tvrdit, že by se vždy jednalo o ochotu měst a obcí řešit integraci Romů do společnosti. Přes všechny klady i zápory naší nelehké práce se snažíme klientům pomáhat v jejich životní situaci a zde pracujeme cca 60 romskými občany.
4. Uveďte případné změny personální, organizační, finanční apod. během dosavadní realizace projektu, jejich důvod a to, zda byla změna oznámena a schválena SLP (případně uveďte č.j.):
K žádným personálním změnám během dosavadní realizace projektu nedošlo. Projekt pokračuje tak, jak byl nastaven. V projektu pracují dva terénní sociální pracovníci, tři domovníci. Celý projekt má na starosti koordinátorka projektu. O finanční stránku projektu se stará ekonom. V projektu je pracuje také uklizečka prostor v sídle organizace, která je Romka. Z 8 pracovníků v projektu je 5 Romů. Máme za to, že tímto projektem nejen pomáháme Romům zajišťovat jejich práva a povinnosti, ale dáváme možnost také romským pracovníkům, aby nebyli na sociálních dávkách a mohli pracovat jako jiní občané této republiky. Nelze řešit romskou problematiku bez Romů.
5. Jiné informace vztahující se k dosavadnímu průběhu realizace projektu:
Rádi bychom zmínili způsob poskytování dotace z RVZRM. V listopadu předchozího roku probíhá vyhlášení dotačního programu, v únoru následujícího roku probíhá výběrové řízení a teprve až v červnu jsou finanční prostředky odesílány na účet organizace. Tato zdlouhavá procedura nám přináší problémy v realizaci projektu. Vzhledem k tomuto zdlouhavému procesu musíme začínat až v dubnu. Peníze si musíme na začátek realizace projektu půjčit a práce tak není kontinuální. Nemůže probíhat od ledna do prosince průběžně. Bohužel toto jsou příčiny, které nám přináší problémy v realizaci projektu.

Anna Remešová
ředitelka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Čert | E-mail | Web | 27. září 2011 v 17:04 | Reagovat

Ale jo, proč ne....:-)

2 ElvaTiw | E-mail | Web | 27. listopadu 2017 v 16:54 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama