Zpráva za období srpen až listopad 2011 - projekt Dlouhá cesta

21. prosince 2011 v 10:55 | Anna Remešová |  Archiv
1. ÚDAJE O PROJEKTU
Registrační číslo projektu
CZ.1.04/3.2.01/19.00001
Název projektu
Dlouhá cesta
Číslo monitorovací zprávy
8
Datum vypracování zprávy
Listopad 2011
Hash MZ v Benefit7

Terénní práce v romské komunitě
Od srpna 2011 do listopadu 2011 terénní pracovníci prováděli svoji činnost v lokalitách Zlínského kraje. Nabízeli pomoc a poradenství sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým Romům, žijícím ve Zlínském kraji. Tuto pomoc nabízeli bezplatně a v místě jejich bydliště a v přirozeném prostředí. Pomáhali jim zmírňovat následky jejich tíživého a problematického života hlavně v oblasti pravidelného placení měsíčních nájmů, pravidelného splácení splátkových kalendářů, prodlužování nájemních smluv a to z důvodů zamezení ztráty bydlení a vystěhování rodin na ulici.
Terénní pracovníci mají důvěru svých klientů a dobře se orientují ve svých lokalitách. Klienti se na ně obrací se svými problémy a pracovníci se za účasti klientů snaží většinou jen o zmírnění problémů, jelikož vyřešení problémů je na dlouhé roky. Pracovníci pracují s jedinci, rodinami i celou komunitou. Působí na klienty a rodiny směrem k hospodaření, vyhledávání náhradního bydlení, pomáhají klientům při jednání na úřadech, snaží se najít klientům zaměstnání, řeší s rodiči problémy zameškaných hodin ve školách a tím se snaží předcházet záškoláctví. Kladou důraz na individuální přístup ke klientům, podporují jejich samostatné rozhodování a jednání. Klienti se musí podílet na řešení své tíživé situace. Hlavním cílem naší terénní práce je samostatný klient, který si plní řádně své povinnosti. Pokud se s tím v současné době setkáme, je to pro nás spíše odměna než cíl. To platí také v tomto monitorovacím období. Situace v romské problematice se bohužel viditelně nelepší. Naopak se zhoršuje, většinová společnost je stále zaujatější a rasističtější směrem k Romům a Romové nemají trpělivost, stávají se agresivnějšími vůči většinové společnosti. Není se ovšem čemu divit.

Zhodnocení realizace klíčové aktivity
Jedna romská dívka se díky doučování dostala na Střední školu a ještě nyní se na učitelku obrací s pomocí při studiu. Rodiče romských dětí jsou vděčni za tuto pomoc pro jejich děti a školy si to také chválí. Všichni mají zájem o doučování i v dalším období.
Spolupráce s veřejnou správou a ostatními institucemi
Spolupráce s veřejnou správou je velice nutná pro terénní práci. Pracovníci se pravidelně setkávali s pracovnicemi sociálních odboru určených na integraci Romů a společně řešili problémy, které terénní pracovníci v terénu objevili. Uvědomujeme si, že jsme instituce zcela bez rozhodovacích pravomocí a je nutné se samosprávami spolupracovat a komunikovat. Ve Zlíně je nyní nastavena zcela nová forma spolupráce. Terénní pracovnice dochází do pracovní skupiny Rodiny s dětmi při komunitním plánování sociálních služeb města. Pracovník také jedná přímo se starostou a místostarostou, ale také s romskou poradkyní. Zde byla spolupráce hodně důležitá také z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti našeho terénního pracovníka. Spolupráce s místními samosprávami je na velice dobré úrovni, pokud je zapotřebí, tak nemáme problém se sejít s místostarostkou. Pracovnice sociálního odboru jsou velmi vstřícné při řešení romských problémů.
Ve velmi úzkém kontaktu jsme také s vedoucí neziskového sektoru Mgr. Novákovou a radní Mgr. Nersesjan, která má problematiku národnostních menšin ve své gesci na Zlínském kraji. Dvě pracovnice naší organizace jsou členkami Komise Rady Zlínského kraje pro sociálně vyloučené občany.
Naše organizace se snaží se samosprávami spolupracovat a komunikovat. Jedná se o instituce, které mají rozhodovací a represivní ukazatele. Také mají ze zákona povinnost věnovat se romské problematice. Jak ale řešit integraci Romů do společnosti nikdo na obcích neví. Nyní se sociální reformou očekáváme zhoršení situace, jelikož přechody pracovnic měst na úřady práce přinesou rodinám dle našeho názoru problémy. Nebudou totiž mít tolik času na řešení případů a odbourá se také znalost romských rodin. Nové pracovnice nebudou o rodinách nic vědět a na zjišťování nebude čas. Zúčastnili jsme se také školení, které pořádalo MPSV a kde byly vysvětlovány změny, které nás čekají od ledna 2012.
Propagace projektu a představení ve veřejné správě, u klientů a veřejnosti- tiskové konference
Dne 31. 8. 2011 odvysílala Česká televize v pořadu Regionální vysílání reportáž, týkající se bydlení romských rodin v Holešově. ČT doprovázel terénní pracovník, který v lokalitě působí. Vyjadřoval se k otázce bydlení za romské občany a spolupracoval se samosprávou. Písemně se k reportáži vyjadřovala také ředitelka ARGA, Společnosti dobré vůle Zlin.
Dne 31. 8. 2011 se vysílala nepravdivá informace o vystěhovávání Romů z Holešova. Ředitelka ARGA musela informaci uvést na pravou míru a rádio svoji zprávu dementovalo ještě týž den.

Pravidelné porady pracovníků
Porady s terénními pracovníky probíhají neustále každý týden. Pracovníci si vypracují týdenní činnost v písemné podobě. Poté informují o problémech ve své lokalitě, kde působí. Společně navrhujeme možná řešení a postup. Poté dostávají pracovníci úkoly, které musí do příští porady splnit. Všechny kontakty zaznamenávají denně do terénních deníků.
Mají vytvořeny karty klientů, kde je zaznamenána žádost klienta, anamnéza prostředí, návrh pracovníka jakým způsobem bude řešit požadavek klienta a podrobný popis postupu služby u klienta s datem a časem, který pracovník u klienta působil.
Pracovníci jsou seznamováni s novými podněty, které vyplývají ze zpráv jiných organizací a institucí zabývajících se stejnou pracovní činností. Máme standardy na terénní práci a naší pracovníci se jimi již řídí. Na poradách jsou probírány možnosti řešení jednotlivých případů, které naší pracovníci řeší. Společně nacházíme možná řešení.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Všichni pracovníci absolvovali v měsíci říjnu 2011 vzdělávání na téma "Zásady terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Zúčastnili se také vzdělávacího semináře pro terénní sociální pracovníky a asistenty pedagoga, který pořádal Zlínský kraje v říjnu 2011. Také pracovníci prošli bezplatným poradenstvím v obtížných životních situacích a profesních dovedností terénních sociálních pracovníků.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama