Květen 2012

Domovníci v lokalitách Zlínského kraje v roce 2012

2. května 2012 v 19:00 | Anna Remešová |  Archiv
Dne 16. 4. 2012 schválila Rada Zlínského kraje č. usn. 0316/R10/12 dotaci ve výši 200 tis. Kč na projekt "Domovníci". Projekt běží již třetím rokem a jedná se o domovnictví v lokalitě Bořenovská - Holešov, Račín - Kroměříž a Větrná - Uherský Brod. Domovnictví se starají o čistotu ve zmíněných lokalitách a to kolem popelnic, sečou trávu, zametají prostranství a také dbají na dodržování pořádku ze strany ostatních obyvatel lokalit.
Na tuto činnost jsou vybráni Romové z lokalit, kteří mají zájem o to, aby většinová společnost vnímala Romy jako ostatní občany města. Projektem také podporujeme zvýšení zaměstnanosti u romské menšiny. Podstatou projektu je však zlepšování vztahů s majoritní společností a snaha vyhnout se vyhroceným situacím. Většinová společnost velmi negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou a domovnictví je jednou z mnoha aktivit, aby se vztahy nezhoršovaly. Domovníci se pravidelně zúčastňují schůzek přímo v sídle ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín, kde se projednávají problémy a přínosy této aktivity.
Podpora činnosti domovníků bude probíhat od května 2012 do prosince 2012. Děkujeme Zlínskému kraji za jeho přístup k romské problematice.