Výroční zpráva za rok 2011

19. června 2012 v 15:36 | Anna Remešová |  Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2011 ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín
Úvodní slovo ředitelky
Rok 2011 se nějak zvláště nelišil od let předchozích. V romské problematice se věci neřítí kupředu mílovými kroky, nýbrž se jedná o velmi malé mravenčí krůčky. Musím říci, že přesto, že se naše organizace věnuje Romům od roku 2007, teprve nyní se začínám orientovat v romských zvycích, tradicích a kultuře, což mi pomáhá pochopit některé pro většinovou společnost nepochopitelné věci. Vím, s kterým z rodičů mám vyjednávat o dětech a s kterým o jiných problémech, vím komu a jak podávat ruku a zda se mu mám či nemám dívat do očí. Znám žebříček hodnot Romů a tak se snažím respektovat to, co je Romům vlastní a přistupovat k nim jako k lidem, kterých si vážím. Dnes již vím, že v romských rodinách platí patriarchát, že chlap je hlavou rodiny. Matka zase pečuje o své děti a stará se o chod domácnosti, je oddána svému muži. Žena se těší u romské menšiny úctě tehdy, stane-li se matkou, čím více dětí porodí a vychová, tím větší úcta je jí prokazována. Poznala jsem, že největší úctě v rodinách se těší staří lidé, a to pro jejich životní zkušenosti a moudrost. Tito romští seniorové neumírají opuštěni a sami odloženi v domovech pro seniory či léčebnách pro dlouhodobě nemocné, ale doma mezi svými. Přesvědčila jsem se, že Romové mluví pravdu, když říkají, že nemohou najít práci, že jsou diskriminováni ze strany zaměstnavatelů, že se na ně ve společnosti pohlíží jako na problémové osoby, i když tak nežijí a že rozhodně nemají stejné šance, jako většinové obyvatelstvo. Předsudky a negativní zkušenost na straně většinové společnosti a dennodenní negativní zkušenosti Romů jsou zdrojem nedůvěry, která se někdy projevuje jako rasismus. Ale i přesto všechno jsem velice spokojená s odvedenou prací zaměstnanců. Ti odvedli velký kus poctivé práce při plnění svých dennodenních povinností, které terénní sociální práce přináší. Tyto své povinnosti plnili, když bylo venku +30°C nebo - 10;C, plnili je, i když venku pršelo či sněžilo. Jedná se o terénní sociální práci a ta se odehrává především v terénu. Projekt "Dlouhá cesta" končí v březnu 2012. Pevně doufáme, že terénní sociální práce bude podpořena i po skončení tohoto projektu. Jedná se o velmi záslužnou službu, která je Romům ku prospěchu. Pokud by s touto službou muselo skončit, tak vím určitě, že se nám všem, kteří jsme se s Romy setkávali každodenně, bude hodně stýskat. Ukončení této činnosti bude pro Romy velkou ztrátou, jelikož se nebudou moci obrátit na svého terénního pracovníka, který byl vždy klientovi nakloněn. Pomoc poskytovali i ve večerních hodinách po telefonu. Ochotně poradili a pomohli bez ohledu na hodinu či pracovní den.
V roce 2011 jsme realizovali terénní program ve dvou projektech, které zmiňujeme níže.
Projekt "Dlouhá cesta"
byl zahájen 1. dubna 2009. Je rozložen na tříleté období a umožňuje dlouhodobější působení terénních pracovníků a tedy trvalejší působení na klienty. Také v roce 2010 naše společnost pokračovala v realizaci projektu "DLOUHÁ CESTA" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00001). Projekt je zaměřen především na podporu sociální služby - terénní programy. Hlavním cílem podpory je sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, zajištění dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání. Závěry výsledky a výstupy jsou pravidelně vyhodnocovány a předávány zainteresovaným subjektům. Z tohoto projektu byla hrazená terénní práce pro města ve Zlínském kraji. V těchto lokalitách působili 4 terénní pracovníci, kteří denně docházeli do romských rodin.
V tomto projektu od roku 2009 do prosince 2011 bylo kontaktováno:
a) počet klientů - 445 osob
b) z toho žen - 226 osob
c) z toho mužů - 219 osob
Projekt bude končit v březnu 2012 a naše organizace se bude snažit, získat finanční prostředky na udržení terénní sociální práce v romských lokalitách ve Zlínském kraji. Nebylo by vhodné nechat sociálně i prostorově vyloučené občany bez pomoci. Doufáme, že se nám to podaří.

Zlínský kraj a Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Projekt "Společné kroky"
byl realizován již druhým rokem a financován z prostředků Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a Zlínského kraje. Projekt "Společné kroky" je zaměřený na terénní sociální práci pro romské občany ve městech Zlínského kraje a také v přilehlých obcích. Zde působili dva terénní pracovníci, kteří se snažili pomáhat lidem při řešení či zmírnění jejich problémů. Tato naše činnost přispěla ke změně jejich dosavadního způsobu života. Ve všech lokalitách, kde působili naši pracovníci, se lidé potýkali se stejnými problémy. Jednalo se především o vysokou nezaměstnanost, špatné či nevhodné bydlení, vysokou zadluženost a nízkou vzdělanost. V tomto projektu, který se realizoval od dubna 2011 do prosince 2011, jsme kontaktovali:
a) počet klientů - 75 osob
b) z toho žen - 45 osob
c) z toho mužů - 30 osob

Terénní pracovníci naší organizace se pravidelně vzdělávají.
Naši pracovníci se každý rok zúčastňují různých seminářů a vzdělávání, které potřebují ke své práci. V roce 2011 se pracovníci ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín zúčastnili:
- v říjnu 2011 se pracovníci zúčastnili dvoudenního semináře zaměřeného na profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků
- v říjnu 2011 se pracovníci zúčastnili vzdělávacího semináře pořádaného Zlínským krajem - oddělení neziskového sektoru na téma "Bezplatné poradenství v obtížných životních situacích a profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků"
- v říjnu 2011 pracovníci absolvovali vzdělávání na téma "Zásady terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením"

NĚCO MÁLO O ROMECH:
A) PŮVOD ROMŮ - Romové pocházejí z Indie. Indický původ byl vědecky ověřen již v 18. Století
B) ROMSKÝ JAZYK - romský jazyk patří k novoindickému jazyku
C) ODCHOD ROMŮ Z INDIE - důvodů pro jejich odchod je hned několik. Mimo jiné také to, že hledali odbyt pro své výrobky, příznivější podmínky, ale hlavně Romové utíkali před častými válečnými konflikty, které se v té době vedly. Romové odcházeli z Indie ve dvou vlnách. První vlna šla přes Persii, Turecko, Byzánskou říši a odtud dál do střední Evropy. Druhá vlna postupovala přes severní Afriku do Španělska a Egypt.

D) TRADIČNÍ ROMSKÁ ŘEMESLA - Romové patřili v Indii do kast, které vykonávaly určitě profese jako např. kováři, kotláři, zpracovatelé kůží, ošetřovatelé koní, koňští handlíři, muzikanti, cvičitelé hadů a medvědů, hrnčíři, košíkáři, metači, pradleny, věštitelky budoucnosti, cihláři, korytáři aj. Mnoho Romů se také proslavilo jako vynikající hudebníci. Také králové je zvali na své plesy. Některé romské rodiny uměly vyrobit i zvony.

E) PRVNÍ ZMÍNKY O ROMECH - první zmínku o Romech na našem území najdeme v Dalimilově kronice z roku 1242. Další záznam o přítomnosti Romů na našem území pochází z Popravčí knihy pánů z Rožmberka, která je z roku 1399.

F) DĚLENÍ ROMŮ - většinová společnost si myslí, že Rom je jako Rom. Opak je pravdou. Romové samotní se dělí a to takto:
a) Sinti Romy - mající kořeny v Německu
b) olašské Romy - mající kořeny v Rumunsku
c) slovenské Romy - mající kořeny ze Slovenska
d) moravské a české Romy - kteří mají kořeny v České republice

G) MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ - 8. Duben
H) ROMOVÉ - NÁRODNOSTNÍ MENŠINA
Na sjezdu v Londýně v roce 1971 se Romové usnesli, že označením příslušníků romského národa je Rom. Od té doby se datuje romský požadavek, aby tento fakt byl majoritou respektován.

Ch) ROMSKÁ HYMNA - všeobecně se za romskou hymnu považuje romská píseň Gejĺem, gejĺem (jdeme, jdeme). Melodie romské hymny vychází pravděpodobně ze starobylé písně, která byla otextována romským hudebníkem, Jarko Jovanovičem pro film s romskou tématikou "Nákupčí peří".

I) ROMSKÁ VLAJKA - se skládá z modrého pruhu v horní polovině, zeleného pruhu v polovině dolní a z červené čakry s 16 paprsky umístěné uprostřed. Čakra, která je i na vlajce Indie, odkazuje na indický původ romského národa. Zelený a modrý pruh symbolizují život věčných poutníků po zelené zemi pod blankytnou oblohou.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama