Srpen 2013

Sociální služba "Terénní program v roce 2013"

13. srpna 2013 v 8:23 | Anna Remešová |  Archiv

Terénní program pro romskou menšinu ve Zlínském kraji
Naše organizace, která se zabývá terénní prací v romské menšině ve Zlínském kraji, obdržela dotaci z MPSV ČR na rok 2013. Terénní program je prováděn ve městech Zlíně, Holešově, Kroměříži, Bystřici pod Hostýnem, Uherském Brodě, Uherském Ostrohu a Kunovicích.
Terénní prací se snažíme pomáhat lidem při řešení či zmírnění jejich problémů. Naše práce by měla mít vliv na klienty, což by mělo vést ke změně jejich dosavadního způsobu života. Ve všech lokalitách, kde se terénní práce provádí, se lidé potýkají se stejnými problémy. Jedná se především o vysokou nezaměstnanost, špatné či nevhodné bydlení, vysokou zadluženost a nízkou vzdělanost.
Větší část obyvatelstva těchto lokalit žije pouze ze sociálních dávek, jsou bez stálého zaměstnání a dostali se do pasti zadluženosti.
Tým vyškolených terénních pracovníků svojí pravidelnou činností u klientů se snaží o řešení jejich svízelné situace. Pracovníci ARGA jsou průvodci, rádci a pomocníci pro tyto občany.
Věnují se jim dlouhodobě, což je velmi důležité. Spolupracujeme při řešení problémů se samosprávami a ostatními institucemi, které mají vliv na řešení a pomoc. Bez této spolupráce by terénní program nefungoval.
Naše organizace děkuje Mgr. Nersesjan, radní Zlínského kraje, která má na starosti také romskou problematiku za pochopení a snahu při jejím řešení.