Květen 2014

Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje v roce 2014

12. května 2014 v 11:30 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
Dne 19. 3. 2014 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje ze svého rozpočtu částku ve výši 400 tis. Kč na Podporu činnosti domovníků ve vybraných lokalitách Zlínského kraje č. usn. 0274/Z11/14. Domovníci pracují od dubna 2014 ve městech Zlíně, Holešově, Kroměříži a v Uherském Brodě. Tento projekt funguje již pátým rokem a obcím se velmi osvědčil. Na pozici domovníků jsou zaměstnáni romští občané, žijící v těch lokalitách, ve kterých pracují. Mezi jejich činnosti patří zejména úklid kolem popelnic, zametání chodníků, sekání trávy, dohled nad dodržováním pořádku a domovníci také fungují jako kontaktní osoby při soužití s většinovou společností. Tato činnost přináší prospěch jak Romům, tak i většinové společnosti. Projektem jsme také zvýšili zaměstnanost u romské menšiny. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Podstatou projektu je snaha vyhnout se vyhroceným situacím ze strany majoritní společnosti. Domovníci jsou jednou z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením pro to, aby se vztahy nezhoršovaly. Mockrát děkujeme za podporu Zlínskému kraji a také již výše zmiňovaným obcím.