Březen 2015

Domovníci ve vybraných lokalitách Zlínského kraje 2015

26. března 2015 v 11:43 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, se sídlem na Nivách II/5358, 760 01 Zlín obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400 000 Kč na činnost domovníků ve vybraných lokalitách Zlínského kraje pro rok 2015. Domovníci budou od dubna 2015 působit v těchto městech:
- Zlín
- Kroměříž
- Holešov
- Uherský Brod
- Valašské Meziříčí
Dotace byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje 18. 2. 2015, č. usn. 0433/Z15/15. Touto činností pomáhá ARGO udržet pořádek a čistotu v lokalitách, které se nachází ve výše uvedených městech. Mimo Holešova se jedná o lokality, kde bydlí převážná většina obyvatel neromských. Nicméně v těchto lokalitách se pořádek neudržuje a to vyvolává nevoli okolních obyvatel. Domovnictví má situaci pomoci zklidnit a vést obyvatele těchto lokalit k udržování pořádku a čistoty. Domovníci působí také jako prostředníci při komunikaci s organizacemi, pod něž spadá správa těchto domů. ARGO pevně věří, že se situace značně uklidní a zvýší se zaměstnanost v romské menšině, jelikož na pozici domovníků pracují především Romové.