Leden 2016

Exekutoři radí - užitečné kontakty

12. ledna 2016 v 15:14 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství
Máte problém s exekucí a nevíte jak ho řešit? Potřebujete právní radu? Rádi byste se poradili s někým, kdo Vám pomůže? Zde jsou nejdůležitější instituce, kde Vám pomohou:
1. Bezplatné poradny Exekutorské komory ČR - navštívit můžete bezplatné poradny Exekutorské komory ČR. Osobní konzultace probíhají ve třech centrech. Objednat se můžete na tel. čísle 515 917 586 nebo 210 311 000.
- Praha (prostory SOS centra Diakonie ČCE SKP, Varšavská 37, Praha 2, každý pátek od 10.00 - 14.00 hodin).
- Brno (prostory Diakonie ČCE, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, každé úterý od 14.00 - 17.00 hodin).
- Plzeň (prostory SOS centra Diakonie ČCE, Prokopova 25, Plzeň, každá středa od 15.00 - 17.00 hodin).

Dotaz můžete položit i jinou formou:
1. na webových stránkách www.ekcr.cz vyplňte jednoduchý elektronický formulář.
2. napište e-mail na komora@ekcr.cz, praha@ekcr.cz.
3. pošlete dopis na adresu Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno.
4. Využít můžete i datové schránky (ID DS: vfrai9p).

Bezplatné poradny exekutorských úřadů ve Zlínském kraji:
- Zlín, Občanská poradna STROP, Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, tel. 577 110 896, email: op@strop-zlin.cz .

Informace převzaty z Exekutorské komory ČR.

Domovníci v lokalitách Zlínského kraje

12. ledna 2016 v 14:55 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín z.s., se sídlem na Nivách II/5358, 760 01 Zlín obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 800 000 Kč na činnost domovníků ve vybraných lokalitách Zlínského kraje pro rok 2016. Domovníci působí od ledna 2016 v těchto městech:
- Zlín (jeden domovník)
- Kroměříž (jeden domovník)
- Holešov (jeden domovník)
- Uherský Brod (jeden domovník)
- Valašské Meziříčí (jeden domovník od ledna a další dva od února 2016)
- Bystřice pod Hostýnem (jeden domovník)
Dotace byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16. 12. 2015, č.usn. 0633/Z19/15. Touto aktivitou pomáhá ARGO udržet pořádek a čistotu v lokalitách, které se nachází ve výše uvedených městech. Mimo Holešova se jedná o lokality, kde bydlí převážná většina obyvatel neromských. Nicméně v těchto lokalitách se pořádek neudržuje a to vyvolává nevoli okolních obyvatel. Domovnictví má situaci pomoci zklidnit a vést obyvatele těchto lokalit k udržování pořádku a čistoty. Domovníci působí také jako prostředníci při komunikaci s organizacemi, pod něž spadá správa těchto domů. ARGO na pozici domovníků zaměstnává především občany z romské menšiny.