Alternativní tresty

16. března 2016 v 9:18 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství

Alternativní tresty

Posilování úlohy alternativních trestů je jednou z hlavních filozofií zákoníku. U méně závažných trestných činů je cílem nahradit trest odnětí svobody alternativními druhy trestů.
Systém trestních sankcí se proto doplňuje o nové alternativní tresty:
  • trest domácího vězení
  • trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Také dochází k úpravě některých již existujících alternativních trestů tak, aby jejich pojetí umožnilo efektivnější využití a dosažení účelu trestu:
  • Rozšiřují se možnosti uložení peněžitého trestu a jeho výměry až do 36,5 mil. Kč (dříve pouze do 5 mil. Kč).
  • Nově je upraven trest obecně prospěšných prací tak, aby ještě před jeho uložením soud zjišťoval podmínky pro jeho výkon.

Trest domácího vězení

Umožňuje postih pachatele, aniž by musel být vytrhován ze své rodiny a pracovních návyků; přináší také úsporu nákladů na výkon trestu.
Trest domácího vězení otevírá zcela novou kapitolu trestní politiky České republiky a následuje praxi osvědčenou již v mnoha evropských zemí. Tento nový trest by měl mimo jiné systémově zaplnit "mezeru", která vznikne díky nové úpravě trestu obecně prospěšných prací, který už nebude možné ukládat např. pachatelům opakované, zejména majetkové trestné činnosti, a u nichž soud zvažuje již uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody. Právě zde bude namístě zvážit alternativu - uložení trestu domácího vězení, tj. že odsouzený bude mít povinnost zdržovat se v zákonem stanovené době (od 20.00 do 05.00) výhradně ve svém obydlí, pokud soud nerozhodne jinak. Dodržování tohoto trestu bude zajištěno nejprve namátkovou kontrolou prováděnou úředníkem probační a mediační služby (za tímto účelem je odsouzený povinen probačnímu úředníkovi umožnit vstup do místa výkonu trestu), posléze prostřednictvím elektronického monitorovacího systému, tj. tzv. elektronického náramku. Kontrolu výkonu trestu domácího vězení prostřednictvím elektronického monitorovacího systému, který umožňuje detekci pohybu odsouzeného, zajistí probační a mediační služba ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. Trest domácího vězení může být uložen za přečiny v maximální délce dvou let.

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až do deseti let

Nový trestní zákoník umožňuje uložit pachateli za daných podmínek samostatně až na 10 let trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Při výkonu tohoto trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem podle probačního plánu.
Jak by to asi vypadalo v praxi…
……Tomáš má mezi fandy fotbalového klubu pražské "S" oprávněnou pověst člena tvrdého jádra klubu. Tu při každém zápase pravidelně utvrzuje v bitkách s táborem protivníka. Anonymita davu dává Tomášovi jistotu neodhalení. Tedy dávala. Policie totiž přestala suplovat pořadatele a kluby musely nainstalovat na stadiony kamery a výrazně posílit i omladit pořadatelskou službu. To všechno vedlo k odhalení Tomáše jako výtržníka při fotbalovém zápase obou slavných pražských "S". K takovému odhalení došlo u Tomáše poprvé, a i proto vyváznul před soudem s podmínkou. Pokud se to jemu podobným "nadšencům" stane nyní, bude mít soud mnohem účinnější nástroj. Soud pravděpodobně zakáže takovým osobám vstup na sportovní akce až na 10 let, a navíc bude muset Tomáš či jemu podobní spolupracovat podle plánu s probačním úředníkem.

Novinky v úpravě trestu obecně prospěšných prací

Trestní zákoník mnohem přesněji a přísněji vymezuje cílovou skupinu pachatelů, které má být tento trest uložen a především zamezuje ukládání tohoto trestu právě recidivistům, kteří tento trest již v minulosti nevykonali nebo jejichž kriminální minulost a aktuální životní situace nedává dostatek záruk, že ho budou schopni úspěšně splnit. Rovněž dochází k podstatnému administrativnímu zjednodušení a na druhé straně zpřesnění organizace celého trestu. Probační a mediační služba ČR připravuje celostátní elektronický webový katalog požadavků na obecně prospěšné práce, který bude k dispozici soudcům a vyšším soudním úředníkům, což také celou věc urychlí. Všechny tyto změny přispějí k výraznému zvýšení vykonatelnosti a kvality tohoto trestu.
(Zdroj:http://www.reformajustice.cz/cz/trestni-zakonik/alternativni-tresty.html)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama