Zpřísnění trestů a nové trestné činy

16. března 2016 v 14:09 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství

Zpřísnění trestů a nové trestné činy

Nový trestní zákoník zpřísňuje postihy za nejzávažnější trestné činy proti životu a zdraví (vražda, úmyslné ublížení na zdraví atd.) a některé trestné činy proti svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (např. loupež, znásilnění). Zpřísnění v této oblasti je reakcí na prohlubující se konflikty ve společnosti a nové negativní jevy, jakož i formy trestné činnosti, stoupající brutalitu pachatelů, mezinárodní zločin a závažnost činů. V souvislosti s tím se zvyšuje obecná horní hranice sazby trestu odnětí svobody z 15 na 20 let, přičemž výjimečným trestem bude kromě doživotí i trest odnětí svobody od 20 do 30 let (podle původní úpravy od 15 do 25 let), čímž se tento druh výjimečného trestu více přibližuje trestu doživotnímu.
V závislosti na vývoji společnosti, společenských vztahů, a tím i nových nežádoucích jevů, pamatuje nový trestní zákoník také na některé nové trestné činy, jako např. tzv. stalking.

Zvýšená ochrana života a zdraví občanů

Život a zdraví jednotlivce chrání trestní zákoník jako nejdůležitější společenskou hodnotu. Projevuje se to nejen ve zvýšeném trestním postihu nejzávažnějších úmyslných trestných činů, jako je vražda, zabití nebo těžké ublížení na zdraví, ale i v dalších ustanoveních chránících lidský život a zdraví.
Chráněn je zvýšenou měrou i život a zdraví před nedbalostními trestnými činy.
Příklad: Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu a ještě porušuje dopravní předpisy, čímž způsobí vážnou dopravní nehodu s následkem smrti nebo těžké újmy na zdraví, může počítat s trestem odnětí svobody nikoli do pěti let jako dosud, ale až s osmiletým trestem odnětím svobody.

Přísnější postih recidivy

Nový trestní zákoník také umožňuje výrazně přísněji postihnout recidivu, a to zejména u zvlášť závažných zločinů prostřednictvím mimořádného zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody.

Nový trestný čin zabití

Nová skutková podstata trestného činu zabití dopadá na dvě skupiny případů, jež mají společné to, že pachatel úmyslně jiného usmrtil. V prvém případě se tak stalo v důsledku silného rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku pachatele, ve druhém případě v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
Příklad: Manželka, která po dlouhém týrání nebo jiných projevech domácího násilí zabila svého manžela, nebude odsouzena za vraždu, ale za zabití s mírnější trestní sazbou na tři až osm roků odnětí svobody.

Nový trestný čin nebezpečné pronásledování (stalking)

Nový trestní zákoník trestá závažnější případy pronásledování nebo slídění, které podle platné úpravy jsou trestněprávně nepostižitelné.

Neplatiči výživného až na pět let do vězení

Neplatiče výživného bude možné odsoudit ze zákona již po čtyřech měsících neplacení výživného (místo judikaturou stanovených šesti měsíců), přičemž pachateli-neplatiči bude hrozit v případě recidivy trest až na pět let vězení.

Zvýšená ochrana zdravotníků a záchranářů

Trestní zákoník zakotvuje zvýšenou ochranu záchranářů a dalších osob v podobném postavení. Zatímco podle trestního zákona platného do konce roku 2009 hrozil pachateli za napadení a zranění záchranáře trest odnětí svobody nejvýše na dva roky, podle nového trestního zákoníku bude pachatel ohrožen trestem až na pět let.
Stejná zvýšená ochrana se stanoví u trestných činů vraždy, nebezpečného vyhrožování, těžkého ublížení na zdraví a ublížení na zdraví. V případě těžké újmy na zdraví místo osmi let pachateli hrozí dvanáct let vězení.

Sexuální nátlak

Nový trestní zákoník zvyšuje ochranu společnosti před sexuálně motivovanými trestnými činy, při nichž pachatel zneužije závislosti oběti danou věkem, mentalitou či sociální situací. Dříve mohl počítat pouze s dvouletým trestem a pouze tehdy, došlo-li k souloži s osobou mu svěřenou nebo na pachateli závislou, mladší 18 let. Nově budou trestné i jiné formy sexuálního uspokojení, a to i vůči dospělým osobám, za podmínky, že pachatel využije bezbrannosti či závislosti oběti nebo svého postavení a z něj vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
Základní sazba se zvyšuje na dvojnásobek ze dvou na čtyři roky odnětí svobody a nejpřísnější sazba, způsobí-li tímto činem pachatel smrt, se zvedá dokonce na 15 let. Touto skutkovou podstatou jsou chráněny všechny potenciální oběti bez ohledu na jejich věk.

Zvýšená trestnost za týrání zvířat

Zcela zásadně se mění a výrazně zpřísňuje postih za týrání zvířat. Dosavadní úprava, která postihovala odnětím svobody až na jeden rok týrání zvířete pouze v případech recidivy, nebo teprve v případech utýrání zvířete, se nahrazuje přísnou úpravou postihující utýrání zvířete až tříletým trestem a zcela nově postihuje trestem odnětí svobody až na pět let utýrání většího počtu zvířat.
Trestnost se rozšiřuje i na závažná nedbalostní jednání. Až na dva roky odnětí svobody může být odsouzen pachatel, který z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt.
Zdroj:http://www.reformajustice.cz/cz/trestni-zakonik/zprisneni-trestu-a-nove-trestne-ciny.html#zabiti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama