Duben 2016

Zadluženost

15. dubna 2016 v 12:36 | Mgr. Vlasta Pátková
Kampaň organizace ROMEA cílí (nejen) na mladé Romy a chce pomoci vzbudit jejich chuť být zodpovědný sám za sebe - a tedy i za svou finanční situaci, vyznat se v základech hospodaření, nástrahách dluhových pastí, nabídnout užitečné tipy i pomoci řešit problémy. Více informací najdete na této webové stránce.

Výroční zpráva 2015

12. dubna 2016 v 10:45 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Vážení přátelé,
máme za sebou rok 2015 a přišla řada na informace o našem působení v roce 2015. Náš spolek se soustředí převážně na sociální službu "Terénní programy" zaměřenou na romskou menšinu žijící ve Zlínském kraji. V roce 2015 jsme působili v 11 městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Uherském Brodu, Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Naší snahou je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a co nejlépe hospodařit s dotacemi, které dostáváme ze Zlínského kraje a měst Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže a Uherského Brodu.
Co nejsrdečněji děkuji za celou organizaci všem, kteří nám v roce 2015 přispěli nám finanční částkou na rozšíření a pokračování naší práce. Velký dík patří Zlínskému kraji, který podpořil částkou 400 tis. Kč činnost "Domovníků v lokalitách Zlínského kraje". Domovníci působili v roce 2015 ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Uherském Brodu a Valašském Meziříčí. Tuto činnost vykonávali romští zaměstnanci, kteří si v lokalitách dokázali udržet pořádek a měli vliv na chování občanů, kteří tyto lokality obývali. Musím také říci, že v převážné většině v těchto lokalitách bydlí neromové. Nejedná se tedy vyloženě o romské lokality.

Poděkování za vstřícný přístup k řešení romské integrace a dotace patří:
Mgr. Taťáně Valentové-Nersesjan - radní Zlínského kraje
Bc. Kateřině Francové - náměstkyni primátora Magistrátu města Zlína
Mgr. Pavlíně Novákové - vedoucí oddělení neziskového sektoru
Mgr. Rudolfu Seifertovi - starostovi města Holešova
Bc. Marii Sumcové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Kroměříž
Ing. Janu Hrdému - místostarostovi města Uherský Brod
Mgr. Lence Šupkové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Uherský Brod
Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA - starostce města Kunovic (UH)
Ing. Jiřině Galuškové - místostarostce města Uherský Ostroh
Bc. Ivaně Rathúské - vedoucí odboru sociálního MěÚ Kunovice
Jiřímu Ottovi - místostarostovi města Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Marcele Vegrichtové - vedoucí soc. odboru MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josefovi Vrátníkovi - místostarostovi města Valašské Meziříčí
Mgr. Evě Urbanové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

PROJEKTY V ROCE 201
Terénní program v romské menšině ve Zlínském kraji
realizace v celkem v 11 městech Zlínského kraje.

Při realizaci terénní sociální služby jsme pomáhali v těžké životní situaci s řešením problémů 565 občanům, kteří se potýkali s kumulací vážných problémů. Vyřešení těchto problémů však vyžaduje několik desítek let, aby se rodiny stabilizovaly a z nepříznivé situace se dostaly. Práce s romskou menšinou vyžaduje dlouhodobost a kontinuálnost s velkým nasazením terénních sociálních pracovníků.


Celkem uživatelů služby za rok 2015
Počet zaměstnaných uživatelů za rok 2015
Pomoc při zadlužení uživatelů za rok 2015
Počet oddlužených uživatelů vůči městům
Hledání nového bydlení za rok 2015
Nové bydlení pro uživatele
Počet nových uživatelů v roce 2015


565 osob
66 osob
537 osob
36 osob
420 osob
26 osob
84 osob


Projekt "Domovníci v romských lokalitách
Další aktivitou, která přispívá ke zklidnění situace mezi romskou menšinou a většinovou společností jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývala v roce 2015 dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, pleli trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 90%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Mgr. Vlasta Pátková
Nivy II/5358, Zlín 760 01
Mobil: 774 489 543